Kreukelz

21 september 2023 | Leestijd: 3 minuten

Kids Actief-kamp

Voordat de coronacrisis alles stil legde, heeft Kreukelz een tweetal Kids Actief-kampen georganiseerd in samenwerking met zwembad de Stok. Twee dagen waren de kinderen actief bezig in en rond het water, inclusief overnachten in de tenten op het buitenterrein. Een waar feest, waarbij tientallen studenten van het CIOS aanwezig waren als begeleiders. Door het inschrijfgeld laag te houden, was deze activiteit toegankelijk voor ieder huishouden, zodat alle kinderen mee kunnen doen. De samenwerking met WijZijn heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Sport als middel

In het najaar 2023 start Kreukelz samen met RSC Alliance het project ‘Sport als middel’ in Roosendaal. De visie vanuit ‘Sport als middel’ is hierbij: de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid voorkomen c.q. doorbreken, door in te zetten op pedagogische begeleiding en het
vroegtijdig signaleren van de kwetsbare jeugd binnen de sport.

Kreukelz gaat hier vooral aan de slag met het bevorderen van de sportdeelname van de kwetsbare jeugd, het gaat bij deze samenwerking voornamelijk om jeugd van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze driehoek is erg mooi als samenwerking. Kreukelz verwacht dan ook veel van dit project